การพาผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างประเทศ ควรต้องรู้อะไร

0
1785

การพาผู้สูงอายุไปเที่ยวต่างประเทศ ควรต้องรู้อะไร

พาคนแก่ไปเที่ยวต่างประเทศ เรื่องสำคัญของเราที่อาจต้องมีโอกาสพาคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้ว หรือมีโรคประจำตัวใดๆ บทความนี้จะมีคำตอบให้แก่ท่านว่า เราควรต้องเตรียมอย่างไรในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. จุดหมายปลายทาง

ไปที่ไหน สภาพอากาศ การเดินทาง

2. ความแข็งแรงของผู้เดินทาง

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายครั้งการเดินทางไปยังต่างประเทศ ยานพาหนะหลักที่ใช้ในการเดินทาง คือ เครื่องบิน บางสายการบินห้ามผู้สูงอายุ บุคคลบางประเภท ขึ้นเครื่องบิน ทั้งนี้แต่ละสายการบินจะมีข้อกำหนดระบุไว้จึงควรศึกษาอย่างละเอียด เนื่องจากบนเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศบางช่วงอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้  เช่น ผู้ที่พึ่งผ่าตัดมาภายใน 10 วัน โรคติดต่อ ผู้ที่มีปัญหาโรคปอดรุนแรง ผู้ที่มีอาการหลอดลมรั่ว หรือสตรีที่อายุครรภ์เกิน 35 สัปดาห์ เป็นต้น

3. การเตรียมข้อมูลล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

แยกเป็น 2  ประเด็น 1.สถานที่ท่องเที่ยว 2.สุขภาพ ควรวางแผนมากกว่า 8 สัปดาห์ขึ้นไป เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หรือเพื่อเผื่อระยะเวลาในการฉีดวัคซีนบางตัว ข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่อยู่ในประกันการเดินทาง ทั้งตำแหน่ง และรายละเอียดการครอบคลุมการรักษา  เลือกประเทศที่มีโรงพยาบาลที่ครอบคลุมโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

List รายชื่อข้อมูลเพื่อติดต่อแพทย์ปลายทางไว้ล่วงหน้า

4. การซื้อประกันการเดินทางก่อน พาคนแก่ไปเที่ยวต่างประเทศ

ให้พิจารณาการครอบคลุม การยกเลิกการเดินทาง เพราะผู้สูงอายุมีความเสี่ยงสูงในการยกเลิกการเดินทางกะทันหันจากการเจ็บป่วยหรือสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมเดินทาง  พิจารณาค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศปลายทาง ควรจะอยู่ในช่วง 2-3 ล้านขึ้นไป และ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยข้ามประเทศ ควรจะอยู่ในช่วง 2-3 ล้านขึ้นไป

5. ฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุก่อน พาคนแก่ไปเที่ยวต่างประเทศ

เนื่องจากมีความเสี่ยงมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ จึงควรให้ความสำคัญ ทั้งนี้ วัคซีนที่ควรพิจารณามีดังนี้

  • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฉีดทุกปีโดยคำนึงถึงประเทศที่เดินทางประกอบร่วมด้วย
  • วัคซีนนิวโมคอลคัส (Pneumococcal) มักเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อในกระแสเลือด
  • วัคซีนงูสวัด (Zoster) สำหรับท่านที่มีอายุ 65-70 ปี ควรฉีด 1 เข็ม
  • วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งเป็นโรคที่สามารถติดผ่านทางสารคัดหลั่ง ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์ หรือการรับเลือด
  • บาดทะยัก ไอกรน คอตีบ ควรฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี
  • หัด หัดเยอรมัน คางทูม ก็ควรฉีดกระตุ้นเช่นเดียวกัน

6. วัคซีนบางตัวที่ผู้สูงอายุไม่สามารถฉีดได้

คือ วัคซีนไข้เหลือง โดยเฉพาะในทวีปอเมริกาใต้ หรือแอฟริกา หากอายุเกิน 60-65ปี ส่วนใหญ่แพทย์จะไม่ฉีดให้ เพราะมีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากในผู้สูงอายุมีภูมิต้านทานต่ำนั่นเอง

7. ยาประจำตัวของผู้สูงอายุ

ผู้ร่วมเดินทางจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบข้อมูลของยา ชื่อตัวยา ขนาดในการรับประทาน ข้อมูลทางการแพทย์ที่จำเป็น รวมถึงยาที่นำไปทางประเทศต้องนำไปเกินเสมอ และเช็ครายชื่อยาต้องห้ามในแต่ละประเทศ ส่วนมากมักเป็นยาประเภท ยานอนหลับหรือยาคลายเครียด โดยยาทุกชนิดจะต้องมีฉลากหรืออยู่ในซองเสมอไม่ควรฉีกหรือแบ่งเป็นเม็ดมา ส่วนยาฉีดต้องเก็บในภาชนะที่รักษาอุณหภูมิและนำขึ้นเครื่องเสมอ ส่วนอุปกรณ์การแพทย์อาจจะต้องมีการหาข้อมูลหรือแจ้งสายการบินนั้นล่วงหน้าเพื่อสำรองพื้นที่สำหรับอุปกรณ์นั้นๆ เป็นต้น

อ่านเรื่องการเตรียมยาแบบละเอียดได้ ที่นี่

8. พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์ประจำตัวก่อนการเดินทางเสมอ

เพื่อให้แพทย์ออกใบรับรองแพทย์ สรุปการรักษาอย่างละเอียด รวมทั้งข้อมูลรักษาโดยละเอียด ไม่ว่าจะเป็นผลแลป ยาที่รับประทาน เพื่อช่วยให้แพทย์ปลายทางสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ควรเป็นเอกสารที่เป็นสำเนา และข้อมูลอิเลคทรอนิกส์สำรองข้อมูล

9. แนะนำให้พาผู้สูงอายุไปปรึกษาแพทย์เฉพาะทางการท่องเที่ยว (Travel Medicine)

เกี่ยวกับการวางแผนการเดินทาง คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนก่นอการเดินทาง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง

จะเห็นได้ว่า พาคนแก่ไปเที่ยวต่างประเทศ ขอเพียงมีการเตรียมตัวที่ดี เราจะสามารถป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมากมายแล้ว ขอให้มีความสุขกับการเดินทางครับ


ติดต่อเพิ่มได้ที่สยามคลินิกภูเก็ต

บทความก่อนหน้านี้วัคซีนที่ควรฉีดก่อนการเดินทางเที่ยวต่างประเทศ
บทความถัดไปยุคหลัง COVID-19 เตรียมตัวไปเที่ยวอย่างไร เพื่อไม่ให้ป่วย