โปรแกรมตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง ควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพอย่างเป็นประจำ เพื่อรับรู้แนวโน้มสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปได้อีกด้วย

การตรวจขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลรายละเอียดการตรวจสุขภาพเบื้องต้นมีดังต่อไปนี้ค่ะ
 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจการทำงานของไต BUN, Creatinine & eGFR
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอลในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมัน (ชนิดดี) ในเลือด (HDL-Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมัน (ชนิดไม่ดี) ในเลือด (LDL-Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของตับมาตรฐานประกอบไปด้วย การตรวจ AST (SGOT), ALT (SGPT), ALP (Alkaline phosphatase), Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin, Globulin, A/G Ratio และ GGT (Gamma GT)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด HbA1c
 • การตรวจเกลือแร่ในเลือด, การเจาะเลือดหาเกลือแร่ของเลือด, การตรวจแร่ธาตุและสารละลาย, การตรวจอิเล็กโทรไลต์ในเลือด, การตรวจหาระดับสารสื่อนำไฟฟ้าในเลือด (Electrolytes blood test)
 • ตรวจวัดระดับแคลเซียมผนังหลอดเลือดหัวใจ
 • ตรวจแมกนีเซียม (Magnesium)
 • ตรวจระดับโปรตีนรวมในเลือด
 • ตรวจระดับกรดยูริกในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจหาอัตราการตกของเม็ดเลือดแดง (Erythrocyte Sedimentation Rate)

การตรวจเลือดจางและธาตุเหล็ก

 • การตรวจหาเหล็กในเลือด (Serum Iron)
 • ตรวจทีไอบีซี (TIBC, Total Iron Binding Capacity)
 • ตรวจค่าเลือดเฟอร์ริติน ( Ferritin )
 • ตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ (G6PD)

การตรวจปัสสาวะ

 • ตรวจปัสสาวะ  (Urine Analysis)
 • ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน , โรคไต (Urine Microalbumin Random Urine)
 • ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Protein Random Urine)

 

ข้อควรรู้ก่อนตัดสินใจ

 • โรคหรืออาการบางอย่างอาจตรวจไม่พบจากการตรวจสุขภาพทั่วไป หากมีความกังวลด้านใดเป็นพิเศษ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบก่อน แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมโดยใช้วิธีหรือเครื่องมือเฉพาะ
 • หากมีโรคประจำตัว ยาที่รับประทานเป็นประจำ หรือมีประวัติสุขภาพอื่นๆ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่หรือแพทย์ทราบด้วย
 • หากผลการตรวจสุขภาพ ไม่บ่งชี้สัญญาณความผิดปกติใดๆ ก็ควรดูแลสุขภาพให้ดีตามปกติ เช่น ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และรับประทานอาหารหลากหลาย ครบ 5 หมู่ พักผ่อนให้เพียงพอ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ

การตรวจสุขภาพ เป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้นในผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อย เพื่อประเมินความเสี่ยงหรือค้นหาความเสี่ยงของโรคที่อาจแฝงอยู่ในร่างกายแต่ยังไม่ปรากฏอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน การพบปัญหาแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดความรุนแรง เพิ่มโอกาสในการรักษา และลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในระยะยาว

เริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุเท่าไร?

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่หากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีภาวะน้ำหนักเกิน เป็นโรคอ้วน บุคคลในครอบครัวมีโรคประจำตัว (เบาหวาน มะเร็ง) หรือมีอาการผิดปกติใดๆ ในร่างกาย ก็ไม่จำเป็นต้องรีบตรวจสุขภาพประจำปีตั้งแต่อายุ 15 ปี หรือตรวจเมื่ออายุ 15 ปีและเว้นระยะไปอีก 2-5 ปีค่อยตรวจซ้ำก็ได้

ความอื่นๆ


ติดต่อสยามคลินิกภูเก็ต