โปรแกรมตรวจฮอร์โมนสำคัญในร่างกาย

สยามคลินิกให้บริการโปรแกรมตรวจฮอร์โมนสำคัญในร่างกาย (Hormones Checkup) ซึ่งออกแบบให้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ทั้งเพศหญิงหรือเพศชาย หรือ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพที่สัมพันธ์กับภาวะฮอร์โมนที่ไม่สมดุล ได้แก่ น้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้น ประจำเดือนมาไม่ปกติ เหนื่อยล้าอ่อนเพลียเรื้อรัง ใกล้ช่วงวัยทอง หรือ เข้าสู่ช่วงวัยโดยมีแพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง

สยามคลินิกให้บริการตรวจเช็คระดับฮอร์โมนต่างๆดังนี้

ฮอร์โมนไทรอยด์ (Thyroid hormone)

 • Thyroid Stimulating Hormone (TSH)
 • Free T3
 • Free T4

ฮอร์โมนความเครียด (Stress hormone)

 • Cortisol

ฮอร์โมนเพศ (Sex hormone)

 • Dehydroepiandrosterone Sulphate (DHEA-S)
 • Estradiol (E2)
 • Follicle Stimulating Hormone (FSH)
 • Luteinizing Hormone (LH)
 • Prolactin
 • Testosterone

ฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการดูดซึม (Obesity Hormone)

 • Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1)
 • Insulin

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนของร่างกาย (Hormone Checkup) จะทำให้เราเห็นภาพรวมของการทำงานในทุกระบบของร่างกาย ค้นหาปัญหาฮอร์โมนไม่สมดุล (Hormonal imbalance) ที่ทำให้เกิดปัญหาทางสุขภาพบางอย่าง โดยมีแพทย์เป็นผู้ให้คำแนะนำปรึกษาและดูแลอย่างต่อเนื่อง