โปรแกรมลดน้ำหนักเฉพาะบุคคล

สยามคลินิก ให้บริการโปรแกรมการตรวจสุขภาพ เพื่อวางแผนลดน้ำหนักในแบบเฉพาะบุคคล (Tailor-made program) โดยจะเริ่มต้นจากการรับคำปรึกษาจากแพทย์ของคลินิก รับการตรวจร่างกาย ประเมินสัดส่วนของร่างกาย (body composition) ประเมินความเสี่ยงในด้านๆ พร้อมกับเจาะเลือดเพื่อตรวจผลทางห้องปฎิบัติการ เพื่อนำมาใช้ในวางแผนการลดน้ำหนักเฉพาะบุคคล

โดยวิธีการวางแผนเฉพาะบุคคล จะลงลึกไปในระดับพันธุกรรมและฮอร์โมนของท่าน ตลอดจนถึงแผนของอาหาร และแนวทางการออกกำลังกายโดยภาพรวมทั้งหมด

บริการของโปรแกรมลดน้ำหนักเฉพาะบุคคล

  • ตรวจเลือด ตรวจระดับฮอร์โมน และ สารต้านอนุมูลอิสระ
  • ตรวจเช็ครูปแบบของการรับประทานอาหารตามลักษณะทางพันธุกรรม (DNA)
  • วิเคราะห์ค่าการทำงานของร่างกาย วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย (Body composition)
  • ตรวจระดับของกรดไขมันในร่างกาย (Fatty acid level)
  • แนวทางการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับร่างกาย (Exercise plan)
  • แนวทางการรับประทานอาหารที่เหมาะกับท่าน ดังนี้ Intermittent Fasting method, Low Carbohydrate diet หรือ Ketogenic diet

โปรแกรมนี้ ทางคลินิกจะมุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง ตั้งวันแรกที่เข้าสู่ระบบ ช่วงระหว่างการลดน้ำหนักให้ถึงเป้าหมาย จนกระทั่งสำเร็จได้ตามเป้า และเข้าสู่ช่วงระยะของการรักษาน้ำหนักให้คงที่อย่างยั่งยืน โดยจะติดตามความก้าวหน้ากันเป็นประจำทุกเดือนอย่างใกล้ชิดทั้งที่คลินิกและในช่องทางออนไลน์ต่างของคลินิก