การตรวจสารพิษโลหะหนักในร่างกาย

การตรวจระดับโลหะหนัก โลหะที่เป็นพิษในร่างกาย (Toxic Heavy Metals) สามารถตรวจได้หลายวิธี เช่น ตรวจเลือด ปัสสาวะ หรือเหงื่อ โดยวิธีตรวจที่พบได้ทั่วไปคือการตรวจเลือด เพราะทำได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน และวิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นยำ

ค่าตรวจโลหะหนักในร่างกาย 8 รายการ 
 1. ตะกั่ว (Lead)
 2. ปรอท (Mercury)
 3. นิกเกิล (Nickel)
 4. โครเมียม (Chromium)
 5. แคดเมียม (Cadmium)
 6. แมงกานีส (Manganese)
 7. โคบอลต์ (Cobalt)
 8. สารหนู (Arsenic)
ในสภาวะแวดล้อมในสังคมปัจจุบันทุกวันนี้ มีการพัฒนาไปมากทั้งทางด้านวัตถุและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบที่ทำให้เกิดสภาพแวดล้อมรอบตัวที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหาสารพิษตกค้างต่างๆ ที่ร่างกายของเราอาจจะได้รับเข้ามาโดยไม่รู้ตัว โดยเฉพาะสารพิษในกลุ่มพวกโลหะหนัก เช่นสารตะกั่ว สารปรอท แคดเมียม สารหนู และอะลูมิเนียม เป็นต้น ซึ่งสารพิษดังกล่าว ร่างกายของเราอาจจะได้รับเข้ามาทีละเล็กทีละน้อย เมื่ออยู่ในระดับที่น้อยอาจจะไม่ส่งผลใดๆ กับร่างกาย แต่หากการสะสมของโลหะหนักมีมากขึ้นเรื่อยๆ ก็จะส่งผลต่อการทำงานของเซลล์ และอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นหัวใจและหลอดเลือด สมอง ตับ ไต และต่อมไร้ท่อ สารพิษโลหะหนักสามารถเข้าสู่ร่างกายของคนเราได้ทั้งในรูปแบบการรับประทานเข้าไป การสูดดม หรือแม้แต่การสัมผัสที่ผิวหนัง ซึ่งพิษของโลหะหนักมีได้ทั้งพิษแบบเฉียบพลัน หรือเป็นพิษแบบเรื้อรัง

อาการของผู้ที่สงสัยว่ามีภาวะเป็นพิษจากโลหะหนัก

ที่พบได้บ่อยเช่น ปวดศีรษะบ่อยๆ ไม่ทราบสาเหตุ ปวดตามร่างกาย อ่อนเพลีย เหนื่อยล้าง่าย เหน็บชา ตามปลายมือปลายเท้า เป็นตะคริวบ่อยๆ หรือมีปัญหาผื่นแพ้หรือลมพิษ เป็นต้น หากโลหะหนักมีการสะสมในร่างกายเป็นเวลานานๆ จะก่อให้เกิดอนุมูลอิสระหรือ Oxidative stress ที่เป็นอันตรายต่อเซลล์ส่วนต่างๆ ของร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดกลุ่มโรคเรื้อรังเช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคอัลไซเมอร์ และโรคมะเร็ง เป็นต้น

ใครบ้างที่มีความเสี่ยงที่อาจจะมีสารพิษโลหะหนักตกค้างในร่างกาย

ได้แก่ ผู้ที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่มีกิจกรรมนอกร่ม ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ ผู้ที่ชอบทำสีผมทำเล็บ ผู้ที่ชอบรับประทานอาหารทะเลที่มาจากแหล่งปนเปื้อนน้ำเสียที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ที่มีวัสดุอุดฟันแบบอะมัลกัม และผู้ที่รับประทานผักผลไม้ที่การปนเปื้อนยาฆ่าแมลงเป็นประจำ เป็นต้น หากคุณผู้อ่านสงสัย ว่าอาจมีสารพิษโลหะหนักตกค้าง สามารถปรึกษาแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจได้ โดยหากตรวจพบว่ามีสารพิษโลหะหนักตกค้างจริง จะมีการรักษาต่อไปอย่างเหมาะสม

ร่างกายอาจได้รับโลหะหนัก โลหะที่เป็นพิษ จากทางใดบ้าง?

 • น้ำดื่ม อาหารทะเล ผัก ผลไม้
 • อากาศ เช่น มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม มลพิษจากการคมนาคมบนท้องถนน

ตัวอย่างสารโลหะหนักที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

 • อะลูมิเนียม พบได้ในดิน ฝุ่นละอองในอากาศ น้ำดื่ม อาหาร ภาชนะบรรจุต่างๆ ยา สารระงับกลิ่นตัว
 • สารหนูเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรและการย้อมผ้า
 • ปรอท พบมากในแหล่งที่มีการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิง โลหะ โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ หรือสารอุดฟัน
 • ตะกั่วพบได้ในแหล่งอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถปนเปื้อนอยู่ในดิน น้ำ และอากาศได้
 • แคดเมียมพบได้ในแหล่งทำเหมืองสังกะสีและตะกั่ว แหล่งอุตสาหกรรมทั่วไป ยาสูบ บุหรี่ พลาสติก และยาง

การตรวจโลหะที่เป็นพิษ มีประโยชน์กับใคร?

 • ผู้ที่พบความผิดปกติทางร่างกาย เช่น ลดน้ำหนักไม่ลง ฮอร์โมนผิดปกติ เหนื่อยง่าย แขนขาชา หรือโลหิตจาง ซึ่งอาการเหล่านี้อาจเชื่อมโยงถึงสาเหตุของสารพิษโลหะหนักเกินในร่างกาย
 • ผู้ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ หรือใกล้แหล่งโรงงาน
 • คนที่ทำงานหรืออยู่ในแหล่งสัมผัสสาร เช่น โรงงานแบตเตอรี่ ช่างทอง ช่างเชื่อม
 • ผู้ที่มีกิจกรรมกลางแจ้งเป็นประจำ
 • ผู้ที่รับประทานอาหารนอกบ้านเป็นประจำ
 • ผู้ที่ทำสีผม ทำเล็บบ่อยๆ

โลหะหนัก ภัยเงียบอันตรายต่อร่างกาย!!!

โลหะหนักในร่างกายเกิดจากการสะสมของโลหะบางชนิด โดยร่างกายได้รับผ่านอาหาร น้ำ สารเคมีในอุตสาหกรรม หรือแหล่งอื่นๆ หากเนื้อเยื่อมีการสะสมของโลหะหนักในปริมาณมากเกิน จะเกิดภาวะพิษทำให้เนื้อเยื่อเกิดความเสียหายรุนแรง และยังเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังไม่ติดต่อ (NCDs) สารพิษกลุ่มโลหะหนัก เช่น

 • อะลูมิเนียม ส่งผลกระทบปอด เป็นพิษต่อระบบประสาท ทำให้เกิดภาวะกระดูกบาง เสี่ยงต่อมะเร็งกระเพาะปัสสวาะและมะเร็งปอด
 • ตะกั่ว ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมอง ระบบประสาท ทางดินอาหาร ไต ตับและหัวใจ
 • ปรอท ส่งผลกระทบต่อระบบประสาท ทำลายเนื้อเยื่อสมอง มีผลต่อการควบคุมระบบสายตาและการมองเห็น
 • สารหนู หรือแคดเมียม ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ความผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร ภาวะกระดูกพรุน ปวดศีรษะ มีการเคลื่อนไหวช้าลง
 • นิกเกิล ความผิดปกติเกี่ยวกับผิวหนัง อาการภูมิแพ้ผื่นคันตามผิวหนัง ระคายเคืองในระบบทางเดินหายใจ

สมดุลแห่งอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม ร่างกายของคุณได้รับสารอาหารเพียงพอหรือยัง?

การรับประทานชนิดของอาหารเสริมที่ไม่ตรงกับความต้องการของร่างกาย และหลายครั้งเกิดจากภาวะโลหะหนักสะสมในร่างกาย (Heavy metal accumulation) ซึ่งนอกจากจะกดภูมิต้านทานของร่างกายแล้ว โลหะหนักพวกนี้ยังไปยับยั้งการดูดซึมแร่ธาตุทำให้ร่างกายขาดแร่ธาตุที่จำเป็นต่างๆ เช่น สังกะสี (Zinc) ทองแดง (Copper) ซีลีเนียม (Selenium) นอกจากนี้ การขาดแร่ธาตุต่างๆ ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับสารพิษจากโลหะหนักออกจากร่างกาย (Detoxification process) อีกด้วย ส่งผลให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง ภูมิต้านทานทำงานบกพร่อง ปวดศีรษะ และปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเรื้อรัง

 

 

ความอื่นๆ


ติดต่อสยามคลินิกภูเก็ต