การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ด้วยเทคนิคใหม่ EDSWT : Intensive Shock Wave Technique

อาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือปัญหาในการแข็งตัวของอวัยวะเพศเกิดขึ้นได้กับผู้ชายทั่วโลก โดยจะพบได้ประมาณ 40% ในผู้ชายอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งปัญหามีตั้งแต่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวตลอดกิจกรรม หรือหนักที่สุด ไม่มีสามารถแข็งตัวเพียงพอจนเริ่มกิจกรรมได้เลย

มาลองฟังเรื่องราวสั้นๆกันก่อนนะคะ


สาเหตุเกิดจากอะไร?

การเร้าอารมณ์ทางเพศชายเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับ สมอง ฮอร์โมน อารมณ์ เส้นประสาท กล้ามเนื้อ และหลอดเลือด การหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดจากปัญหาเหล่านี้ ในทำนองเดียวกัน ความเครียดและความกังวลเรื่องสุขภาพจิตสามารถทำให้เกิดหรือทำให้หย่อนสมรรถภาพทางเพศแย่ลงได้เช่นกัน ซึ่งสามารถแบ่งตามสาเหตุต่างๆได้ดังนี้

 1. สาเหตุทางกายภาพ ได้แก่ โรคหัวใจ หลอดเลือดอุดตัน (หลอดเลือด) คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วน โรคพาร์กินสัน การสูบบุหรี่ โรค Peyronie’s disease — เป็นโรคที่เกิดพังผืดภายในองคชาต โรคพิษสุราเรื้อรังและการใช้สารเสพติดในรูปแบบอื่นๆ ความผิดปกติของการนอนหลับ การรักษามะเร็งต่อมลูกหมากหรือต่อมลูกหมากโต การผ่าตัดหรือการบาดเจ็บที่ส่งผลต่อบริเวณอุ้งเชิงกรานหรือไขสันหลัง ภาวะฮอร์โมนเพศชายต่ำ
 2. สาเหตุทางจิตใจ เช่น ผู้ที่มีอาการซึมเศร้า วิตกกังวล หรือภาวะสุขภาพจิตอื่นๆ ความเครียด หรืออาจมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ อันเนื่องมาจากความเครียด การสื่อสารที่ไม่ดี ความกังวล เป็นต้น

เมื่อใดควรไปพบแพทย์?

เมื่อมีอาการดังต่อไปนี้ ท่านควรปรึกษาแพทย์ ได้แก่

 1. คุณมีความกังวลเกี่ยวกับการแข็งตัวของอวัยวะเพศ (Erectile Dysfunction) หรือคุณกำลังประสบปัญหาทางเพศอื่นๆ เช่น การหลั่งเร็วหรือล่าช้า (Premature Ejeculation or Delayed Ejeculation)
 2. คุณเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือภาวะสุขภาพอื่นๆ ที่อาจเชื่อมโยงกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 3. คุณมีอาการอื่นควบคู่ไปกับภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือโรค ED (Erectile Dysfunction)

ทำอย่างไรดีเมื่อมีปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศ?

ในเบื้องต้นแพทย์จะทำการประเมินหาสาเหตุทางกายภาพ ทางจิตใจก่อน เพราะบางโรค หรือ ปัญหาที่มาทางจิตใจ สามารถแก้ไขได้โดยการรักษาที่ตรงสาเหตุ แต่ในกรณีที่พบว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากภาวะผิดปกติของระบบไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงอวัยวะเพศไม่เพียงพอขณะมีเพศสัมพันธ์ การใช้ Low-Intensity Shock Wave Therapy หรือ การรักษาด้วยคลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการรักษา

เป็นโรคที่ผู้ชายทุกคนจะอายและไม่อยากให้ผู้อื่นล่วงรู้ ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวไกลโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป เพราะ เครื่อง Richard Wolf PiezoWave2 จากประเทศ Germany สามารถสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบ Smart Focus Energy

นวัตกรรมใหม่นี้จะช่วยควบคุมระดับพลังงานและความเข้มของคลื่นให้ตรงลึกไปยังเนื้อเยื่อที่เป็นเป้าหมายทั้งองคชาตกระตุ้นหลอดเลือดภายในให้ขยายตัวเปลี่ยนจากสภาพมะเขือเผาให้กลับมาแข็งได้ตามใจปรารถนาอีกครั้ง

หลักการการทำงานของเครื่อง Richard Wolf PiezoWave2

 • หลายท่านคงรู้จักการรักษาด้วย shock wave มาบ้างแล้ว แต่ส่วนใหญ่จะเป็นการรักษาอาการบาดเจ็บตามเนื้อเยื้อจากการกีฬา โดยหลักการคือการปล่อยคลื่นshock wave (คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทก) ไปบริเวณที่บาดเจ็บ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างเส้นเลือดใหม่ (angiogenesis) ทำให้การฟื้นฟู ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น
 • ในการนำ Shock wave มาใช้ในการรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศก็เช่นเดียวกัน Low-Intensity Shock wave Therapy คือ เป็นการปล่อยคลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำ (shock wave) แบบแรงกระแทกจากภายนอก ไปยังลำของอวัยวะเพศ (Shaft) ตามจุดที่กำหนดไว้ เพื่อกระตุ้นให้บริเวณดังกล่าวสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ ทำให้ระบบไหลเวียนเลือดไปยังอวัยวะเพศมากขึ้น ส่งผลให้มีการแข็งตัวที่ดีขึ้น
 • ระยะเวลาในการทำต่อครั้งประมาณ 15-20 นาที/สัปดาห์ โดยทำ 5 -10 ครั้ง หรือ สัปดาห์ละครั้ง นาน 5-10 สัปดาห์ สามารถทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่(Angiogenesis)และเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณอวัยวะเพศ ซึ่งมีผลทำให้การแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้นจากการกระตุ้นหลอดเลือดที่มีอยู่แล้ว

ขั้นตอนการทำ Shockwave

 • เริ่มจากการกระตุ้นบริเวณต่างๆของอวัยวะเพศเพื่อให้ครอบคลุมบริเวณที่เรียกว่า “corpus cavernosum” ซึ่งเป็นเนื้อเยื่อภายในอวัยวะเพศ การทำ Shockwave สามารถใช้ได้จำนวนสูงสุด 5,000 shots กระตุ้นบริเวณอวัยวะเพศ 5 ตำแหน่งเพื่อครอบคลุมทั่วทั้งบริเวณของอวัยวะเพศและกล้ามเนื้อรอบๆที่เกี่ยวข้อง
 • คนไข้ที่ได้รับการรักษาไปแล้วให้คะแนนความพึงพอใจหลังการรักษาเพิ่มขึ้นถึง 7 points ตามหลักการของ IIEF (International Index of Erectile Function)
 • นอกจากนั้นการไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้นยังสามารถวัดได้จากผลการวิเคราะห์ต่างๆและคนไข้ส่วนใหญ่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติหลังได้รับการรักษา 5 ครั้ง และผลการรักษาดังกล่าวอยู่ได้นานถึง 6 สัปดาห์ โดยอาจแตกต่างกันได้ในคนไข้แต่ละราย

ต้องรับการรักษาบ่อยแค่ไหน

 • ในการรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยวิธี Low-Intensity Shock wave Therapy จะใช้เวลาในการรักษา ประมาณครั้งละ 30 นาที โดยทำวันเว้นวัน หรือ อาจเป็นวันเว้น 2วัน แต่ไม่แนะนำให้รับการรักษาติดต่อกันทุกวัน หรือห่างเกิน 2 วัน รวมจำนวน 5 -7 ครั้ง แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์
 • ในระหว่างรับการักษาไม่จำเป็นต้องวางยาสลบ หรือ ให้ยาแก้ปวดแต่อย่างใด ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางเพศได้หลังการรักษาภายในวันเดียวกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องงดกิจกรรมแต่อย่างใด

ต้องรับการรักษาบ่อยแค่ไหน

 • ในการรักษาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วยวิธี Low-Intensity Shock wave Therapy จะใช้เวลาในการรักษา ประมาณครั้งละ 30 นาที โดยทำวันเว้นวัน หรือ อาจเป็นวันเว้น 2 วัน แต่ไม่แนะนำให้รับการรักษาติดต่อกันทุกวัน หรือห่างเกิน 2 วัน รวมจำนวน 5 -7 ครั้ง แล้วแต่ดุลยพินิจของแพทย์
 • ในระหว่างรับการักษาไม่จำเป็นต้องวางยาสลบ หรือ ให้ยาแก้ปวดแต่อย่างใด ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล รวมทั้งสามารถปฏิบัติกิจกรรมทางเพศได้หลังการรักษาภายในวันเดียวกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องงดกิจกรรมแต่อย่างใด

การรักษาโดยใช้เครื่องมือ Shockwave เป็นวิธีที่ง่ายเนื่องจากคนไข้จะไม่เจ็บปวด ไม่รู้สึกเขินอายและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถช่วยให้คนไข้มีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นและได้ผลในระยะยาวและที่สำคัญที่สุดคือช่วยเพิ่มความมั่นใจและความสุขในการใช้ชีวิต


ข้อดีของการมารักษาที่ Siam Clinic Phuket

 • รักษา ฟื้นฟู ปัญหาเกี่ยวกับสมรรถภาพทางเพศได้อย่างตรงจุด และยังทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นด้วย
 • ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยนี้ ส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้น้อยมาก หรือไม่ส่งผลข้างเคียงใดๆเลย
 • รักษาที่ต้นเหตุการตรวจประเมินร่างกาย และรับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จะทำให้สามารถรักษาได้อย่างตรงจุด และป้องกันไม่ให้อาการรุนแรงขึ้นในอนาคตได้
 • ลดความเสี่ยงการเกิดโรคในอนาคตสามารถลดโอกาสการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดต่างๆในอนาคตได้เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ
 • มีความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ด้วยมาตรฐานโรงพยาบาล และทำการรักษาด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจในผลการรักษาได้
 • ดูแลให้คำแนะนำ พร้อมวางแผนการรักษาในระยะยาว ให้ทุกคนได้สุขภาพดี แข็งแรงสมวัย และกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านได้

 


บทความอื่นๆ


ติดต่อสยามคลินิกภูเก็ต