bmi คืออะไร น้ำหนักเท่าไหร่ถึงเรียกอ้วน?

0
3049

bmi คืออะไร น้ำหนักเท่าไหร่ถึงเรียกอ้วน?

BMI คืออะไร น้ำหนักเท่าไหร่ ถึงเรียก “อ้วน?” ในทางการแพทย์แล้วมีหน่วยวัดเพื่อหาค่าดัชนีมวลกาย Body mass Index : BMI เป็นมาตรวัดที่ใช้ประเมินภาวะอ้วนผอม โดยใช้วิธีคิด > น้ำหนักตัว[Kg] หาร (ส่วนสูง[m] ยกกำลังสอง

BMI ที่เหมาะสม มีเกณฑ์วัดอย่างไร

  • น้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์ = 18.5
  • น้ำหนัก ปกติ = 18.6-24.9
  • น้ำหนัก อ้วน หรือ เริ่มมีภาวะ น้ำหนักเกิน 25-29.9
  • น้ำหนัก เกิน 30 หรือมากกว่า = มีภาวะอ้วนมาก
แต่สำหรับบางคนที่น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ แต่มีไขมันสะสมเยอะ อยากลดเพิ่ม..สยามคลินิก มีตัวช่วยให้คุณ
  • INDIBA BODY BURN ช่วยการเผาผลาญ ลดไขมันสะสม กระชับสัดส่วน
  • Magic Pen : ปากกาจิ้มแล้วอิ่มทิพย์เป็น Peptide ตัวช่วยให้คุณ อิ่มทิพย์
  • Cristal CoolScultping : เครื่องสลายไขมัน ด้วยความเย็น
  • การดูดไขมัน (Liposuction) เหมาะสำหรับคนที่มี ภาวะอ้วนแล้ว (BMI >25)

สามารถดูรายละเอียด แต่ละตัวช่วยได้ทางเพจคลินิก หรือ เพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์ หรือนัดหมายเพื่อปรึกษาแพทย์ได้ค่ะ

ติดต่อสยามคลินิกภูเก็ต

 

 

 

 

บทความก่อนหน้านี้ตรวจภูมิ ต้านทานโควิด หลังฉีดวัคซีน
บทความถัดไปเมโสแฟต กับ Botox ต่างกันอย่างไร ?