ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดเเละไข้หวัดใหญ่พร้อมกันได้มั้ย??

0
2045

มาเที่ยวภูเก็ตทั้งทีจะไม่ไปในปัจจุบันแม้ว่าคนส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการ ฉีดวัคซีน โควิด 19 แต่การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็สำคัญเช่นเดียวกัน แล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิดเเละไข้หวัดใหญ่พร้อมกันได้ไหม วันนี้สยามคลินิคมีคำตอบมาให้ค่ะ


4 ฉีดวัคซีน ป้องกันโควิดเเละไข้หวัดใหญ่พร้อมกันได้มั้ย??คำตอบคือ “สามารถฉีดวัคซีนพร้อมกันได้ค่ะ” ส่วนเหตุผลมีดังนี้

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน มีอัตราการตายสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ซึ่งการ ฉีดวัคซีนป้องกันจะช่วยลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ได้

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด-19 ที่มีอาการคล้ายกันมาก เช่น ไข้สูง ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ถ่ายเหลว (ยกเว้นจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรสที่จำเพาะกับโควิด-19 มากกว่า) และมีความรุนแรงเหมือนกัน

กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ได้ นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ก่อนที่ จะติดเชื้อโควิด-19 ยังช่วยลดการนอนโรงพยาบาล หรือเข้ารักษาในโรงพยาบาลสั้นกว่าคนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาก่อนการติดเชื้อโควิด-19

อย่างไรก็ตามหลายๆ คนยังมีคำถามและข้อสงสัย ว่าควรจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เมื่อไร และในกรณีที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ไปแล้ว 1 เข็ม จะยังสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่ หรือต้องฉีดห่างกันนานแค่ไหน

กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ให้คำแนะนำว่าประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่

 1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
 2. เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
 3. ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย
  ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับยาเคมีบำบัดและเบาหวาน
 4. ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
 6. ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย
 7. ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า
  100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร

สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Flu) ได้ทั้งก่อน ระหว่าง หรือหลังการฉีดวัคซีนโควิด-19

ดังนั้น ผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมฉีดวัคซีนโควิด-19ได้ทันที โดยไม่ต้องเว้นระยะ ทั้งนี้ขอให้พิจารณาถึงความความจำเป็นของวัคซีนนั้น ความเสี่ยงของโรค และอาการข้างเคียงของวัคซีนนั้นๆ ร่วมด้วย

บทความอื่นๆ


ติดต่อสยามคลินิกภูเก็ต

บทความก่อนหน้านี้4 เคล็ดลับการครีมทากันเเดด ก่อนไปทะเลภูเก็ต! ผิวสวยใส ไม่คล้ำเสีย
บทความถัดไป3 เคล็ดลับกินของทอด อย่างไรให้ไกลโรค โดยไม่ต้องอด!