ตรวจภูมิ ต้านทานโควิด หลังฉีดวัคซีน

0
2549

ตรวจภูมิ ต้านทานโควิด หลังฉีดวัคซีน

ตรวจภูมิ ต้านทานโควิด เหมาะสำหรับใคร?

การ ตรวจภูมิ ต้านทานโควิด หรือ ตรวจภูมิคุ้มกันโควิด (Covid19 Antibody Level Test) เป็นการตรวจระดับภูมิทั้งก่อนและหลังรับวัคซีน หรือตรวจหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิในร่างกาย

การตรวจภูมิคุ้มกันโควิด คือการตรวจเพื่อหาเชิงปริมาณของระดับภูมิต้านทานชนิด IgG,IgM (Total antibody) ในร่างกายที่มีต่อเชื้อ SARS-CoV2 บริเวณหนามโปรตีน (Spike Protein) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญของการนำเชื้อโควิดเข้าสู่เซลล์ในร่างกาย

 1. หลังฉีดวัคซีน Sinovac หรือ AstraZeneca ตรวจหาภูมิคุ้มกันภูมิต้านทานหลังฉีดวัคซีนว่าสร้างได้ระดับไหน โดยแนะนำให้ตรวจหลังฉีดวัคซีนโควิด ไปแล้วประมาณ 4 สัปดาห์
 2. ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดก่อนฉีดวัคซีน เพื่อดูว่า อาจจะมีภูมิคุ้มกัน ที่อาจจะเคยได้รับเชื้อ หรือเคยติดเชื้อมาก่อน โดยไม่เคยฉีดวัคซีน
 3. ตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อดูว่าต้องฉีดวัคซีนเพื่อการกระตุ้นซ้ำ หรือไม่ กรณีหลังฉีดวัคซีน ที่พอผ่านไปภูมิคุ้มกันอาจจะลดลงเรื่อยๆ การตรวจ จะสามารถช่วยให้ตัดสินใจ ได้ว่าต้องทำการกระตุ้น ด้วยการฉีดวัคซีนอีกหรือไม่
 4. ตรวจภูมิคุ้มกันโควิดหลังติดเชื้อ สามารถตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันได้ ว่าร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันตอบสนองมากน้อยเพียงใด เคยผ่านการติดเชื้อมาแล้วประมาณ 4 สัปดาห์ ได้รับการตรวจยืนยันการติดเชื้อมาก่อน
 5. ผู้ที่มีความสงสัยว่าตนเองเคยติดเชื้อไวรัสโควิดมาก่อนแต่ไม่มีอาการ ได้ทั้งกรณีมีการตรวจยืนยัน และไม่เคยตรวจยืนยันว่ามีเชื้อหรือไม่


การ ตรวจภูมิ ต้านทานโควิด หรือ ตรวจภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19) เป็นแบบไหน

 • เป็นส่วนหนึ่งในการทดสอบระบบภูมิคุ้มกัน (Antibody) ของร่างกายมนุษย์ ต่อ เชื้อไวรัส SARS-CoV-2 (COVID-19) แต่ไม่ได้ใช้เพื่อวินิจฉัยว่ากำลังติดเชื้ออยู่หรือไม่
 • Covid19 Antibody IgG Level Test เป็นการตรวจวัดระดับปริมานของภูมิต้านทาน antibody ชนิด IgG ต่อ  Receptor-binding Domain (RBD ) บน Spike (S) Protein ด้วยหลักการ Chemiluminescence Immunoassay (CMIA) ผ่านเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ (automation) ซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยเทียบกับการตรวจหาภูมิคุ้มกันเชิงปริมาณในรูปแบบ Plaque Reduction Neutralization Test ที่ถือเป็น Gold Standard ในการตรวจหาความสามารถ ในการยับยั้งเชื้อไวรัสของภูมิคุ้มกันแล้วพบว่ามีความสัมพันธ์สอดคล้องกัน
ตัวอย่างผลการตรวจ

ข้อควรพิจารณาก่อนเข้ารับการตรวจวัดระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

 • การตรวจหาภูมิคุ้มกันโควิดนี้  ไม่ใช่การสร้างภูมิคุ้มกัน  และไม่มีส่วนช่วยในการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย
 • การตรวจนี้ ไม่ใช่การตรวจเพื่อหาเชื้อ
 • ไม่ว่าจะรับวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตาม  ระยะเวลาของการเพิ่มภูมิคุ้มกัน หลังฉีด อยู่ที่ประมาณ 4 สัปดาห์ขึ้นไป
 • ถึงแม้จะมีภูมิแล้วจะยังมีโอกาสติดเชื้ออยู่เช่นกัน แต่ถ้าหากติดเชื้อจริง ๆ อาการจะไม่หนักเท่ากับผู้ที่ไม่ได้ฉีด
 • หลังจากรับวัคซีนเข็มที่ 2 ถือเป็นการกระตุ้นร่างกายจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโควิด ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดของการตรวจระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

 • กรณีที่ผลตรวจภูมิต้านทานให้ผลเป็นลบ (Negative) นั้นไม่สามารถใช้ยืนยันได้ว่า ไม่มีการติดเชื้อ หากสงสัยว่ากำลังติดเชื้อให้ใช้วิธีตรวจหาเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยวิธีมาตรฐาน หรือหากมีข้อสงสัยอาจพิจารณาตรวจซ้ำ
 • การให้ผลบวกลวง (False Positive) อาจเกิดขึ้นได้จากการเกิดปฏิกริยาข้ามากลุ่ม (Cross-reactivity) กับภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ในร่างกายที่มีอยู่ก่อนแล้ว
 • ปัจจุบันยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการตรวจพบภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 จะสามารถป้องการติดเชื้อซ้ำได้ หรือไม่ ดังนั้นควรเว้นระยะห่าง ใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ ตามมาตรการควบคุมการระบาดของเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

รายละเอียดการตรวจระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

 • ควรตรวจหลังฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว 14-28 วัน (ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีด) แต่ไม่ควรนานเกิน 3 เดือน
 • เจาะเลือดจากเส้นเลือดดำ 1 หลอด ไม่เกิน 3-5 ml ไม่ต้องงดน้ำงดอาหาร
 • รอผลประมาน 12 – 24 ชั่วโมง
 • แนะนำให้นัดคิวก่อนเข้ารับบริการตรวจ ไม่รับตรวจหลัง 18.00 น.
 • ไม่รับบริการตรวจ ผู้ที่มีความเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ หรือ มีอาการที่สงสัยว่าติดเชื้อโควิด 19

อัตราค่าบริการตรวจระดับภูมิต้านทานต่อเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

 • ราคา 1,500 บาท และรับส่วนลดพิเศษหลากหลายหลายการดังนี้
 • สำหรับผู้ที่ซื้อแพคเกต ตรวจระดับภูมิคุ้มกัน Covid 19 กับ ทางสยามคลินิก รับส่วนลด คอร์ส ต่างๆ ได้ดังนี้

แพคเกจที่ 1 ตรวจภูมิ Antibody COVID-19 ร่วมกับดริปวิตามิน Vista Vital Vitamin Immune Booster

 • รับสิทธิ์แลกซื้อ Vista Vital immune Booster เหลือเพียง 3,500 บาท ดริปวิตามินเข้มข้น เพื่อการต่อต้านเชื้อไวรัส โดยเฉพาะ ราคาปกติ ครั้งละ 7,000 บาท เหลือเพียง 3,500 บาท
 • สามารถดริปวิตามิน ตามหลังการเจาะเลือดได้ทันที และเปิดเส้นเจาะเลือด เพียงครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องเปิดเส้นใหม่ หากทำในช่วงเวลาเดียวกัน
 • รวมจ่ายพร้อมการตรวจภูมิคุ้มกัน 5,000 บาท

แพคเกจที่ 2 ตรวจภูมิ Antibody COVID-19 ร่วมกับฉีดวิตามิน Vitamin D3

 • รับสิทธิ์แลกซื้อ Vitamin D 3  300,000 IU/IM เป็นการฉีดวิตามินดี เข้าบริเวณสะโพกในปริมาณสูง 300,000 IU ขนาด 1 ml สำหรับผู้ที่มีแนวโน้มขาดวิตามินดี เช่น ผู้ที่ชอบหลีกเลี่ยงการโดดแดด
 • ตามงานวิจัยพบว่าผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำ มีโอกาสสูงกว่าในการติดเชื้อไวรัสโควิด
 • ราคาปกติ ครั้งละ 3,500 บาท เหลือเพียง 2,500 บาท
 • รวมจ่ายพร้อมการตรวจภูมิคุ้มกัน 4,000 บาท

แพคเกจที่ 3 ตรวจภูมิ Antibody COVID-19 ร่วมกับฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ประจำปี 2021

 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ 2021 ควรทำหลีงฉีดซีนโควิด ห่างไป 1 เดือน
 • ราคาปกติ 1,000 บาท เหลือเพียง 700 บาท
 • รวมจ่ายพร้อมการตรวจภูมิคุ้มกัน 2,200 บาท

โบท็อกซ์รักแร้


คอร์สสุดคุ้มซื้อเป็นแพคเกจ

อิมมูน A (IMMUNE-A)

 • Antibody + Vista Vital  + Vitamin D3 ราคาเพียง 7,500 บาท จากราคาปกติ 12,000 บาท
 • ฟรี ช้อนทอง Fresh Collagen มูลค่า 900 บาท

อิมมูน A + วัคซีน (IMMUNE-A + Vaccine)

 • Antibody + Vista Vital  + Vitamin D3 + วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคาเพียง 8,000 บาท จากราคาปกติ 13,000 บาท
 • ฟรี Meso-air therapy มูลค่า 2,500 บาท ฟรี 1 ครั้ง.

โบท็อกซ์รักแร้


ติดต่อสยามคลินิกภูเก็ต

 

บทความก่อนหน้านี้ฉีดโบท็อกลดน่องให้ขาสวย
บทความถัดไปbmi คืออะไร น้ำหนักเท่าไหร่ถึงเรียกอ้วน?