ทำความรู้จัก เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) ตัวช่วยในการฟื้นฟูคืนความอ่อนเยาว์

0
2629

มาทำความรู้จัก เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) ทำไมถึงนำมาใช้ในการเสริมความงาม ฉีดสเต็มเซลล์ ภูเก็ต ที่ไหนดี


เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ คือ

LBM Regenerative Cells คือ เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ที่สกัดมาจากสายสะดือ (Umbilical Cord-Mesenchymal Stem Cells; UC-MSCs) เป็นเซลล์อ่อนที่ยังไม่มีหน้าที่จำเพาะใดๆ สามารถแบ่งตัวทดแทนลักษณะเดิมของตัวเอง (Self-Renewal) และเพิ่มจำนวน (Proliferation) ได้ MSCs สามารถเจริญพัฒนา (Differentiation) ไปเป็นเซลล์ไขมัน เซลล์กระดูก และเซลล์กระดูกอ่อน หรือเซลล์จำเพาะต่างๆ ในหลายอวัยวะของร่างกายได้


เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) ทำหน้าที่อะไร

หน้าที่ของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ คือการทำหน้าที่ในการซ่อมแซมและฟื้นฟู LBM Regenerative Cells เซลล์ชนิดต่างๆ ของอวัยวะที่เกิดจากการเสื่อมสภาพหรือผิดปกติให้ทำงานได้ดีขึ้น โดยการหลั่งสารชีวภาพหลากหลายชนิด แล้วไปกระตุ้นเซลล์ข้างเคียง นอกจากนี้สารชีวภาพเหล่านี้ยังไปกระตุ้นให้สเต็มเซลล์ในร่างกายมีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวนได้มากขึ้น


เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) มาจากไหน

 • สายสะดือ (Umbilical Cord)
 • เลือดจากรก (Cord Blood)
 • ไขมัน (Adipose)
 • เลือด (Peripheral Blood)
 • ไขกระดูก (Bone Marrow)
 • ฟัu (Teeth)

ขั้นตอนการทำงานของ เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs)

ระยะการทำงานและผลของเซลล์บำบัดในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตามแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการบำบัดเซลล์ ได้แบ่งระยะการทำงานของเซลล์เป็น 3 ระยะ ดังนี้

 • ระยะขั้นที่ 1 ทันทีหลังจากการฉีดเซลล์ เซลล์จะถูกส่งต่อไปยังกระแสเลือด ผลลัพธ์ที่ได้จากการฉีดเซลล์นี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทำให้รู้สึกสดชื่น มีกำลังมากขึ้น กระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล
 • ระยะขั้นที่ 2 ประมาณ 2 สัปดาห์หลังฉีดเซลล์ เป็นระยะของการแยกแยะกลุ่มเซลล์โดยระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะมีการปรับตัว ซึ่งระยะนี้อาจส่งผลให้บางคนมีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย มีอารมณ์ไม่คงที่ชั่วคราว
 • ระยะขั้นที่ 3 ระยะการเกิดใหม่ของเซลล์ ซึ่งจะเริ่มในระหว่าง สัปดาห์ที่ 3 และ 4 และต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนกระทั่ง 4-6 เดือน ระยะนี้จะเกิดการสร้างเซลล์ใหม่และการซ่อมแซมเซลล์ ทำให้อวัยวะในร่างกายได้รับการกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมตัวเอง ส่งผลให้สุขภาพได้รับการบำบัด ซึ่งในระยะนี้ควรรับประทานอาหาร และอาหารเสริมบำรุงสุขภาพอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อช่วยในการซ่อมแซมและบำรุงเซลล์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จุดเด่นของเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs)

 1. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (LBM Regenerative Cells) ถูกเพาะเลี้ยงภายใต้ห้องปลอดเชื้อ (Cleanroom class 100, 10000) ซึ่งตรงตามมาตรฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ISO 15189:2012/ ISO 15190:2003
 2. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (LBM Regenerative Cells) ผ่านการตรวจสอบคุณลักษณะ (Characterization) และศักยภาพในการเพิ่มจำนวนเซลล์ โดยที่ยังไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์ชนิดอื่น (Self Renewal) เช่น อัตราการเจริญเติบโต (Growth Rate) รูปร่าง (Morphology) และการมีชีวิตของเซลล์ (Cell! Viability) ที่มีค่ามากกว่า 95%
 3. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (LBM Regenerative Cells) ผ่านการตรวจสอบเพื่อยืนยันเอกลักษณ์ (Identity) โดยวิธีการตรวจหาการแสดงออกของ จำเพาะบนผิวเซลล์ (Immunophenotyping Assay) เช่น CD73+ CD90+ และ CD 105+ มากกว่า 95% ส่วน CD34- CD45- และHLA-DR- น้อยกว่า 2%
 4. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (LBM Regenerative Cells) ผ่านการตรวจวิเคราะห์ความปลอดภัย (Safety) เช่น การปลอดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียภายใต้ กล้องจุลทรรศน์ การปราศจากโรคติดเชื้อ HIV HBV HCV และไมโครพลาสมาในระดับ DNA ปริมาณเอนโดทอกซิน และตรวจสอบความสมบูรณ์ของโครโมโซมด้วยวิธีคาริโอไทป์
 5. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (LBM Regenerative Cells) ผ่านการตรวจวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ (Purity) เช่น กำหนดอัตราส่วนที่มีชีวิตและเซลล์ที่ตายแล้ว (Live-Dead Cell Ratio) และกำหนดขนาดของเซลล์ (Cell Size) ให้เล็กกว่า 40 ไมครอนเพื่อป้องกันการเกิดการอุดตันของ หลอดเลือดฝอยที่มีขนาดเล็ก 50 ไมครอน ซึ่งอาจส่งผลต่อ การอุดตันหลอดเลือดในอวัยวะสำคัญ เช่น สมอง หัวใจ และไต
 6. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (LBM Regenerative Cells) ใช้วิธีการเตรียมเซลล์สด (Fresh Cell) ให้กับทางผู้ใช้ เพื่อให้เซลล์ตอบสนองต่อร่างกายสูงถึง 100%
 7. เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (LBM Regenerative Cells) ถูกจัดส่งในชุดสำเร็จรูปพร้อมใช้ และมีชุดทดสอบทางผิวหนัง (Skin Test) ให้ เพื่อทดสอบการแพ้ ก่อนได้รับเซลล์ นอกจากนี้ยังมีชุด Premedication ในกรณีรับเซลล์ ผ่านทางหลอดเลือดดำ (IV) เพื่อป้องกันการแพ้เฉียบพลัน

ใครที่เหมาะกับการใช้เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs)

 • ผู้ที่ต้องการย้อนวัย (Age Reverse : Aging Fragility)
 • ผู้ที่ต้องการฟื้นฟูร่างกาย (Revitalization)
 • ผู้ที่ต้องการให้สุขภาพดีผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่ง (Skin Rejuvenation)
 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคทางข้อและกระดูก (Osteoarthritis)
 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคเบาหวาน (Diabetes)
 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคเสื่อสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction)
 • ผู้ที่ต้องการรักษาฟื้นฟูโรคความเสื่อมทางสมอง (Dementia)

ฉีดสเต็มเซลล์ ภูเก็ต ที่ไหนดี

เซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ (MSCs) เป็นเซลล์ต้นกำเนิดชนิดมีเซนไคม์ ทำหน้าที่ทดแทนเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุ ด้านความงาม โดยใช้ฉีดบริเวณใบหน้าเพื่อสามารถนำไปซ่อมแซมเซลล์ผิวให้ดีขึ้นได้ โดยสามารถชะลอวัย คืนความอ่อนเยาว์ ให้ผิวกลับมาดูเปล่งปลั่ง เป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้ง ดังนั้นควรฉีดในสถานพยาบาทที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน ปลอดภัย


บทความอื่นๆ


ติดต่อสยามคลินิกภูเก็ต

บทความก่อนหน้านี้ทำความรู้จัก วันอ้วนโลก (World Obesity Day)
บทความถัดไปรู้หรือไม่ ลิฟกรอบหน้าด้วยโบท็อก สามารถทำให้หน้าเรียวสวย กรอบหน้าดูคมชัดขึ้น